Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poortugaal 305

9. Hier leyt begraven Willem Jansen de Raet out 48 jare sterff den 8 November ano. 1632 ende sijn huisvrou Grietien Jacobs van Alffen out 65 jaren sterff den 19 October ano 1652.

Ende hier leit begraven Algije Willems de Raad oudt 81 jare eene maent 6 dage sterft den 20 february 1709.

(Twee wapens onder één helm; helmteeken een vlucht; Leen St. Andrieskruis, vergezeld van vier vogels; II een ster (6) (Van Alphen).

10. Hier leit begraven Lambrecht Verstoup Jansz. en sterf int jaer ons Heren MCCCCC ende LH den thienden dach Marty bidt voer de ziele.

(Drie wapens uitgekapt.)

11. Wapen: een vischbun ; helmteeken de bun tusschen een vlucht. Hier leyt begrave Antoenis Jansz. Houwer ende hij sterf

den 18 Julius int jaer MVIc vier.

12. Hier leyt begravë Heer Jacob Woutersz. pastoer wan dese jcerck starf ao XVc ede XIX op die paesdach dë XXIIII dach i April bid voer die ziel om Gods wille. (Een miskelk.)

Hier leyt begraven Reynout Seegerse Donteclock predikant van Poortugael starf den 19 December anno 1626. (Een merk.)

13. Wapen: een dubbele adelaar (uitgekapt); helmteeken een uitkomende adelaarskop en vleugels.

Hier leyt begraven Heyndrick Dircxz. van Driel sterf den XlXen Augustus anno XVIc XXIII out wesende LXXXI jarë VII maenden XXII dagen.

In Godt mijn troost.

Hier leyt begraven Bastiaen Dirksz. van Driel in zijn leven schout van Hoogvliet en Hoogheemraedt va 't gemeenelant van Poortugael sterf den 14e Maert ao 1668 oudt zijnde 60 jaren.

14. Dit is de begraafplaats van de afkomelinge van Doen Beienz. van Driel 1747.

15. [Begraafplaats van Byemont] en van Pieter Tijken, vergroot [1784].

16. Hier leyt begravë Tuenis Tuenisse van Es sterf den 24 April 1619.

20»

Sluiten