Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Rhoon.

Verscheidene zerken liggen onder vaste banken. Te zien zijn:

1. Hier leet begraven Vrouwe Elisabetvan Roon weduwe wilen Heren Charles van den Nytszem in sijn leven ridder en president van Vrieslf en sterf op den 4den dach Julij anno MDLXXXII.

(Wapen en vier kwartieren uitgekapt; helmteeken van het hoofdwapen is een moorenkop en hals.)

Optimae piae atque bene de se merite matri sue unicus filius atque heres Matinus de Nytszem mosius hoe monumetu in memoria poni curavit.

(Vgl. de Navorscher 1883 blz. 415.)

2. Hier leyt begraven Joncvrouwe Cornelia de Heuyter weduwe wijlen Joncheer Johan Pijnsen in zijn leven heere van Offem en

Wapen en kwartieren uitgekapt; onder de kwartierwapens leest men:

Heuyter Bruesen en Heerman.

3. Hier leyt begraven InghenBastiaenendochterdie huysvou van Jan Coornelis den Wercker sij sterf den24September anno 1613.

4. Onder een troonhemel het wapen De Ra et in ruitvorm, nl. een St. Andrieskruis, vergezeld van een vogel in de vier hoeken. Boven aan de zerk een gevleugeld engelenkopje tusschen links van den toeschouwer een zandlooper en rechts een doodshoofd.

Hier leit begraven Adriana Jans de Raet in haer leven huisvrouen weduwe van Adriaen Pietersen Roonaersterif den 25en April ano 1653 out 60 jaren.

5. Het sub no. 4 beschreven wapen De Raet en dezelfde versiering.

Hier leyt begraven Jan Pietersz. de Raet in zijn leven schout ende schepen in Roon, leenman in den lande van Putten,

Sluiten