Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

324

12. Hier leit begraven Huibrecht notaris — 25Janu

en sijn vrouw dr. sterf den 2.... en Jacob Jacob

huisen notaris den 9 Y

13. Hier leit begraven Jan Cornelissen Ouderogge geschuten clockeghieter tot Rotterdam steerf den 29 Augustus ao. 1625.

(Wapen : een halve leeuw; helmteeken drie pluimen; wapen en opschrift op koper.)

14. " Hier leit begraven Daenyel Evertsz. was in sijn leven meester steenhouer starf den 3en October ao 1610. Hier leit begraven Pouwels van de Kerckhof in sijn leven cappytein ordinaris vant colegie ter admiraliteyt alhier is gestorven op de 23 Mey 1658 out sijnde 44 jare.

D. (een merk) E. (11)

15. Hier leit begraven Anna Pieters de huisvrouw van Jacob Teunisz. is gestorven den ... November 1648 out sijnde 69 jaren ende haren man Jacob Teunisz. is gestorven den 10 Maert 1656 out sijnde 86 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.)

16. Hier leit begraven Doen Dirckz. van Driel en sterf den 24 february anno 1613. Hier leit begraven Jan Harmansz. van den Heuvel is gestorven den 26 Jannewary 1638 ende sijn huisvrou Emmetje Doene van Driel en is gestorven eerste Junii 1649 en Heyndricktie Goosens Schravenhage huysvrou van Jan Jansen van den Heuvel is gestorven op den 6 July anno 1672 out sijnde 47 jaren. Hier leit begraven Jan Jansen van den Heuvel is gestorven den 30 September ano 1673 out sijnde 51 jaren.

17. P. M. Dullaert starf den .. December anno 1598 (?) B. I. sijn huisfrou sterf den 23 Juli 1602 (?).

(Wapen uitgekapt.)

Johannes Silvius dum viveret, juris utriusque doctor, in Athenaeo Roterdamensi patrio juris utriusque professor, item scholae Erasmianae patriae Rector, Salutem Christi hic exspectat natus anno CI0I3CXXXX1I, XVII Novêmbris, denatus anno C1DI3CCXXIII, XXII Novêmbris.

Beateris Huegen de van Huigo Dullert.

18. Hier leit begraven Jan van Waesberghe out 70 jaeren sterf den 25 Mey 1626.

Sluiten