Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

333

Huberts Rijckewaert is gestorven den 15en December 1672. ( 21)

71. Capeteyn Jan Tijssen Brouwer.

Hier leit begraven Cappetein Jan Tijssen Brouwer is gestorven op den 6 October int jaer ons Heeren 1638 out sijnde 73 jaer. Hier leit begraven Futgen Gi6brechtxdr. de huisvrou van Capiteyn Jan Tijssen Brouwer is gestorven op den 30e Maert int jaer ons Heeren 1637 out sijnde 71 jaeren. (no. 20)

72. Hier leit begraven Jan Claesz. van Dobben carmosijnverwer ende starf op den 9en September ano. 1618.

(Wapen uitgekapt.) (no. 36)

Hier leit begraven Maertien Janssen van Zanen ende sterf op den 20en September ano. 1633.

73. [Hier leit begraven Jan Stoffels z. van Haerlem houtkooper tot Rotterdam ende starf den 22 Maert anno 161 ..]

Hier leit begraven Thonis Pietersz. Groen in sin leven steenhouwer starf den 21en October anno 1617.

Hier leit begraven Annetgen Cornelisdr. starf den .. Meye ano 1616. (no. 23)

74. Hier leyt begraven Barbara Christoffels huysvrou van Ar ie Huyghen van Beyért in sijn leven burgemeester dezer steede ende starf den 11 Mey anno 1616. ( 22)

(Wapen uitgekapt.)

75. De wapens Sleght en Van der Hei m in koper, en het jaar 1703: I. gevierendeeld: 1. en 4. een ossenkop, 2. en 3. een dwarsbalk, vergezeld in het hoofd van drie hamers; II. bekend; helmteeken een uitkomende vos.

Hier leit begraven Margarieta van der Heim overlede huysvrouw van Adriaan Sleght storf den 13 January 1705 out 34 jaaren.

Adriaan Sleght storf den 25July 1737 out68 jaaren. (no. 9)

76. Hier leyt begraven Jaques de Baek ende is gestorven op den 9en Julyus anno 1627 oudt sijnde 64 jaere. (no. 11)

(Wapen uitgekapt.)

Sluiten