Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

340

in haer leven huisvrouw van Mr. DirckvanderWolf schepen deser stede sterf den 13en November anno 1615. Hier leyt begraven Mr. Willem Biscop in sijn leven ontfanger generael van 't collegie ter admiraliteyt alhier sterf den 30 July anno 1617.

In den rand: Noch Mr. Heyndrick Bischop raedt ende vroedtschap deser stadt obyt den 2en January ao 1652 out sijnde 50 jaeren.

Laurentia van Baer eertijts huisvrou van Reinier Arentsoen sterf den 27en April anno 1601.

Lijsbet Dircks v. d. Wolf sterf den 9 September ao 1624 out 13 jaer. Catharina Dirckx v. d. Wolf huisvrou van Pieter Adriaensz. de Lange sterf den ..December ao 1633 out 18 jaer. (no. 203)

99. Hier leit begraven Claertien Joosten starf den 2 April 1610 en Grietien Wouters starf den .. November 1631. noch leit hier begraven CatrinaCornelisdr. sterf den 8en Mey ao 1637 out 29 jaer. (no. 204)

100. Jan Damen van Nideck. (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leit begraven Jan Damen van N ij deck is gestorven op den 12 October 1635 oud sijnde 44 jaeren ende Ingetgen Rochus van Berckel sijn huisvrou sterft den 23e December anno 1649 out 67 jaer. (no 206)

101. Hier leit begraven Aelbert Jorysz. Berckenbos en starf den 13 Jannewary anno 1620.

Hier leit begraven Aeltgen Crinen van Dijck weduwe van Aelbert Jorisz. Berckenbos ende sterf den 4en September ao. 1635 out 74 jaeren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 207)

102. Hier leit begraven Joris Joosten Vlaming ende is gesturven op den XVIII Augusti int jaer ons Heeren MVIc XIX oudt sijnde LUI jaren. Maertge Gerrits van der Segen huisvrou van Samuel de Back.sterf de 10 februarii 1636.

(Twee wapens en vier kwartieren uitgekapt; op wapen II. als helmteeken een schelp.)

Maertgen Claesdochter van Driel huisvrou van Joris JoosteVlaminck starf dë 16 April 97 met 2 cinderen ende

Sluiten