Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

353

trans geleit en gefondeert en doe ware kercmeester WilIê~Bisscop Pietz., Aert Kerste z. en Ja Veen Janz.

173. Int jaer ons Heere MCCCC en XCI doe wt dat hooch choer geleit en gefondeert en doe ware kercmeesters Rei er Janz., Wille Bisscop Pietz. en Ja Ween Ja~zT

In den vloer:

174. Hier leggen begraven Daam Alewijnssoon van Nideck out 71 jaaren starf den .. Januari anno 1637. Grietgen Damen van Nideck jonge dochter is gestorven op den 29en September anno 1635 ende Sijtgen Gerretsdr. de huisvrou van Daem A e 1 w ij n s z. v a n N i d e ck is gestorven op den 4en April anno 1636.

(Wapen een leeuw; helmteeken een vlucht.) (no. 185) Daem Alewijnsz. van Nideck. (Een merk.)

Hier leyt begraven Pieter Cornelisz. Dortsman sterf den 17 Maert ao. 1659 out 56 jaren en 10 maenden.

175

Hier leit begraven Pieter Jacobsz. van den Bosch houdtkopar sterf den lOen December anno 1631.

!7'™Hier leÜ begraven Aeltgen Jacobs Roos huisvrouw sal (?) _ ... Jansen Haerwech (?)... deser stede is gestorven de 1 .. Anno 1630 out sijnde ... jarë

(Twee wapens uitgesleten; helmteeken een uitkomend hert) (no. 178) '

177. Pieter Arentsz. Kividt in sijn leven brouwer in de Druyf sterf den XHen Septembris ano. MVIc XXIHI.

(Wapen doorsneden : boven (?), beneden een olifant naar rechts ; helmteeken een kievit tusschen een vlucht; vier kwartieren in de hoeken:

I. doorsneden: boven een II. de Lange (hetschaap boom (?), beneden een voor den boom)

olifant

III. een druiventros (?) IV. (?).)

Brechtgen Willemsd. de Lange huisvrou van Pieter Kivit brouwer in de Druif starf int jaer ons Heeren 1613 den 21en Augusti ende Willem Pietersz. Kividt is gestorven op

23*

Sluiten