Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

355

183. Hier leit begraven Heyltgen Adriaensdr. Kam tweede huisvrou van Cornelis Matelief den ouden starf op di 25 Maert ann. 1615. Cornelis Matelieff de oude gestorve 8 September .. Hier leggen begraven Pieter Cornelisz. Matelief starf op den 2 Juny ao 1619. Hier leyt begraven Aeriaentie Matelief out 79 jaer is gestorven den 18 January 1664. (153)

Op het koor achter het hek:

184. Hier leggen begraven Kornelis Klaessoon van Driel hoochheemraet van Schielant out Burghemeester deser stede halsheer van Bleisick out sijnde 64 jaren starf den 17en Augustus' anno 1636.

Hier leyt begraven joffrou JanHetieJans Thooft weduwe van saliger de Heer Cornelis Claes van Driel oudt sijnde 77 jaren en is gestorven den 23en September 1652. (no. 36)

185. Wapen uitgekapt, (no. 35) Johan Simonsz

186. Hier leyt begraven Jacob Claesz. Roch van Amstelredam ende is gestorven op den eerste November anno 1628 oudt sijnde 84 jaere. Hier leyt begraven FrederickJacobseRoch out sijnde 35 jaren is gestorve den 11 Juny 1636. (no. 58)

(Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven de Heer Jacob Frederick Roch in sijn leven out scheepen deser stadt out sijnde 35 jaren is gestorven de 26 Febrewary 1665.

(Vgl. Elias, De vroedschap van Amsterdam blz. 407.)

187. Hier leyt begrave die Edele Joncvrouwe Mechtelt [Coninck] de huisvrouwe van [capitein] joncheer Willem [Suermonts] starf op den .. October anno 1615.

(Wapen en twee kwartieren uitgekapt.) (no. 37)

188. Hier leggen begraven Daniël Andriesz van der Mee ende is gestorven op den 14en Novêmbris anno 1638 oudt sijnde 37 jaeren ende Andries Willems van der Mee in sijn leven Mr. Timmerman van de Oostindische compangye alhier is gestorve op den 18en Maert anno 1642 oudt sijnde 77 jaren en Weintgen Leenderts sijn huisvrou is gestorven den 21 Octobris anno 1642 out sijnde 73 jaeren ware tsaem getrout 53 jaer.

Sluiten