Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

364

leit begraven MariaArckenboutCornelisdr. huisvrouwe van Mr. Johan vaKouwenhovë sterf de 22e September ao 1646 oudt 23 jare. (no. 90)

229. Hier leit begrave Neeltgen Frans Beens sterf dë 5 Juni ao 1626.

230. Wapen en acht kwartieren uitgekapt; helmteeken een uitkomende leeuw. (no. 91)

231. Twee wapens uitgekapt. Het eene wapen heeft als helmteeken een bemmel tusschen een vlucht; het 2e wapen, in ruitvorm, hangt aan een engelenkopje.

Hier leggen begraven Arent van der Wolf is gestorven op den 4 Augusty anno 1651 out sijnde 70 jaren. GertruitPauw huysvrou van Arent van der Wolf is gestorven op den8Mey ao 1639 oudt sijnde 47 jaeren. (100)

232. Hier leit begraven Christina Mattewisd. van de Poel geweesen huisvrouw van Gerrard Martens den ouden en heeft geleeft 43 jaren en is in den Heere ontslapen den 29 Maert 1618. (no. 107)

233. Hier leit begraven Elisabeth Biscop overleden huisvrouw van Johan Verboom obiit 15(?) January 1695.

Hier leit begraven Johan Verboom in sijn leven out schepen deser stadt is gestorven den . . februarius 1722 out 80 jaaren. (no. 104)

(Vgl. Maandblad Ned. Leeuw 1899 blz. 141.)

234. Hier leit begraven Maertgen Coenendochter de weduwe van Al e wijn Cornelisz. ende starf op den 25 Augusti anno 1611.

Hier leit begraven Adriaen Alewijnsz. van Crayesteyn is gestorven den derde October anno 1630 oudt sijnde 53 jaere. (Wapen uitgekapt.) (no. 98)

235. Hier leit begraven Tanneken Pateyns die huysvrouwe was in haer leven van Jan Proons en sij sterf op den 14dach van December int jaer ons Heeren anno 1621 als sij out was ontrent tachentich jaer. Hier leit begraven Jan Proons out sijnde LXXXIII jaren ende is gestorven den X Maert anno

Sluiten