Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

365

MVIc XXIIII. Hier leyt begraven Gerrit Jansz. Proons starf den elfden february anno 1634 out sijnde ontrent 59 jare. (no. 96)

236. Hier leyt begraven de Heer Pieter Sonmans salr. in sijn leven halsheer van Bleyswijck oudt burgemr. raet en vroetschap mitsgaders kerckmr. deser stede in den Heere ontslapen den 22en October ao. 1660 oudt sijnde 72 jaaren.

Hier leyt begravenjuffr. Maria van Schilperoort gewesen huisvr. van de Heer Burgemr. Pieter Sonmans gestorven den 3en Septembr. ao 1650 oudt sijnde 59 jaaren.

Hier leyt begraven juffr. Henriette Vroesen huysvr. van de Heer Jacob Sonmans oudt vrede mr. en bewinthebber van de Oostindische compangye overleden den 25en December ao. 1657 oudt sijnde 21 jaeren.

P. S. M.

Hier leyt begraven dHeer Borgemr. Johan Timmers in sijn leven raad en vroedschap deser stede mitsgaeders ambachtsheer van Oost en West Bloemersdijck ende den landen van Kool alsmede leenman van den hove van Geervliet ende den landen van Putten ontfanger van de gemeenlandtsmiddelen over 't quartier van Rotterdam is gestorven op den 3 December anno 1672 oudt sijnde ontrent 54 jaeren. (95)

237. Dese grafstede hoort toe Simon Kocx (no. 88)

238. Hier leit begraven Sr. Wouterus van de Graaff is gestorven den 17en Augusty 1652 oudt sijnde 25 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 94)

Grafstede van Henryck van de Graaff is gestorven den 12en ende hier begraven den 19en Maert 1649 out 63 jaeren ende joffr. Anna van Neercassel sijn huisvrouw gestorven den 5en ende den Hen April 1657 hier begraven out sijnde 65 jaaren.

Hier leit begraven Willem Willemsz. van de Graaff is gestorven den XXII Decembris ano XVIc XXI.

Hier leit begraven dHeer Mathias van de Graef in sijn levêT schepen deser stede gesturven den XV December CIOIDCLIX out XXXVII jaren.

239. Hier rust het lijck van juffr. Maria Soury gewesene huysvrouw van de Heer Harmen van Zoelen oudt burgemeester en Raet mitsgaders bewinthebber van de Oostindische

Sluiten