Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

381

349. Hier leit begraven Jan Goversz. Strienaer ende is gestorven op den 19 November anno 1650. Hier leit begraven Aeghtien..ris d'huisvrou van ... Goverz. Strynaer sterft den 29en November ao. 1638. I. G. Strienaer

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 66)

350. Hier leit begraven Willem Eeuwoutsz. Prins in sijn leven brouwer in de werelt is gestorven op den 12de November anno 1632 oudt sijnde 52 (?) jaar.

(Twee wapens uitgekapt, waaronder Willem Eewoutz. Prins.)

Hier leit begraven Gri etgen Maertens Storms huisvrouwe van Willem Cornelis Sebastiaense van Sant ende is gestorven op den .. July anno 1632 oudt sijnde 62 jaere.

351. Hier legt begraven Antoony Nijs in sijn leven geweest brouwer in den Os en is gestorven de 19en September int jaer 1649 oudt sijnde .. jaeren. (no. 22)

352. Hier leit begraven Christiaen Prins, licentiaet ende advocaat in de rechte is gestorven op den 23en December int jaer ons Heeren anno 1632 out sijnde 47 jaren. (no. 23)

(Twee wapens uitgekapt; helmteeken een vogel tusschen een vlucht.)

353. Hier leit begraven Dimme Cornelisz. Prins brouwer in de drie haringen ende is gestorven op den 20en Junyus int jaer ons Heere" 1626 out 43 jaeren. (no. 24)

354. Hier leit begraven Gerritjansz ende brouwer in den Bril is gestorven

(Twee wapens uitgesleten.)

355. Hier leit begraven Annetie Jacobsdr. van de

van Willem Moriaen den 11 October int

jaer 1591.

356. Hier leit begraven Cornelis Cornelissen es

metselaer oudt sijnde 67 jaeren en is gestorven op den 17en September anno 1626. Hier leit begraven Helena Soetemans ende starf den 7 Mei 1627. (no. 12)

Sluiten