Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

383

364. W. C.

365. Hier leyt begraven Maertgen Willemsd. Appelkoester die huisvrou van Jan Jansz. Schoelapper starf den 29en Noevember ao. 1608.

I. (Een merk.) C.

366. Hier leit begraven Pieter Willemsz. Baeck starf den 3 September 1624 ende sijn huisvrou Maertgen Cornelisdr. sterf den 30 Augusti anno 1630.

A. W. (Een merk.) G. S. W. (Wapen uitgekapt.) (no. 59)

367. Hier leit begraven Jan Cornz. van't Wedde is gestorven den 5 Januari 1637 ende sijn huysvrou Trijntge Maertens van Hardenburch is gestorven den 18en September 1662.

(Wapen uitgekapt.) (58)

368. Hier leit begraven Heindrick van den Mierop is gestorven den 18en October anno 1644 out sijnde 32 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 54)

369. Jannetgen Pa. is (53)

370. Hier leit begravenJannetgenjansdochterdehuysvrou van Jan Willemsz en starf op ten 23 Apryl anno 1619.

I. (Een merk.) I.

Hier leyt begraven Jan Jorisse keurmeester van den Harinck ende sterf den 10 Desember anno 162.

Hier leit begraven Joris Jansen Korekraey ende is gestorven op den 5o Julius anno 1640 out sijnde 65 jaren.

Hier leit begraven Meinsgen Dirckx de huisvrou van Jan Jorisz. is gestorven op den 8e Desember anno 1640 oudt92 jare.

Noch Maertie Jans Corekraay sterf den 2 Juni 1672 out 96 jare.

371. Hier leit begraven Claes Woutersz. Block stierman sterf den 13 Desember 1626 met Elisabet Willemsdr. Mouthaen weduwe van Claes Woutersz. Block ende is gestorven op den 12 (?) Mey anno 1641 oud sijnde 74 jaren.

Sluiten