Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

386

sen Pijck ende is geboren anno 1543 en overleden op den 16 dach van April ao. 1623. (no. 63)

382. Hier leit begraven Lisbet Lendersd. de huisvrou van Claes Franssez. Schipper sij is ghesturven den 19en Desember anno 1623. Hier leit begraven Frans Claesz. opperkuiper in den Bril is gestorven den 2 September anno 1637 oudt sijnde

(Een merk.) C. (Een merk.) F. (Een merk.) Hier leit begraven Pieter Claesz. den Ruiter in sijn leven martschipper op Delft is gestorven den 17en September anno 1638. (no. 79)

383. Hier leggen begraven Ingetje Claesdr. van der Horst weduwe van Maerten Mae rtensz. Thoofling starf den 17en Augusty anno 1614 out 75 jaren ende Claes Maertenszi, Thoofling oudt ontrent 45 jaren sterf den 2en February ao. 1625 ende Maerten Maertensenz. Thoofling oudt ontrent 54 jaren ende is ghesturven den Hen September anno 1627 ende Geertgen Jobpen van der Cloet weduwe van Maerten Maertensz. Thooveling is gestorven op den 3en October ao. 1631 oudt ontrent 52 jaere. (no. 62)

(Wapenschild aan een bandelier vastgehouden om den hals van een zittend hert; wapen drie hoorns, 2 en 1.) ende Jan Barentsz. Rees obyt den . 6en November ao. 1666 oudt zijnde 62 jaaren.

384. Hier leit begraven Jan Dircksen Crat ende sterft den 30 January anno 1612. Hier leit begraven Betgen Aeriens Crat out weeseflde 88 jaer en starf den 22 Maert anno 1613. Hier leit begraven ...ert Dircksenz. Crat ende sterf

V. (Een merk.) D.

385. Hier leit begraven Jacop Franken Effent de Kluiten beenhacker in sijn leven en was oudt op den XVII Julius LXXX jaren ende gestorven int jaer ons Heeren anno 1632. A

386. Twee wapens: I. gevierendeeld: 1. een achtspakigwiel,2. een omgekeerd zwaard, 3. drie vogels (2 en 1), 4. drie roemers (2 en 1). (82)

Roomer sterf den .. Augustus ao. 16..

Sluiten