Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

399

Op het choor.

448. Hier leit begraven Johannes Ursinus in sijn leven predikant alhier geboren den .. Yuny ao. 1635 ende gestorven den 8 January 1688 ende Frederika sijne huysvrouwe geboren den .. february 1631 ende gestorven den 21 Juny

(no. 18)

449. Hier leit begraven Melis Jans Bijlewerff ... September.. Hier leit begraven Adriaen Jansen Bijlewerff ... out 72 jaren overleden den Xlden April anno 1642. Hier leit begraven Johan van der Duin de jonghe out 12 jaren overleden den 30en Martio anno 1627... melus Jansz. Kooyleck gestorven den 28 february 1674.

450. Hier leit begraven Trijn Jansdr. uit Hamburch de huysvrou van Cornelis Aeriens starf op ten darden Maii ao. 1558

ende haer dochter Mareitien Cornelis de huysvrou die

starf op

ende haer joncste dochter Grietien Cornelis

ende zij starf op ten dartienden november ao

Hier leit begraven Grietien Cornelis dr. ende starf den 17 Auchustus anno 1606. Hier leit begraven Ba er ten Cornelis dr. ende starf den 10 Junius anno 1613 G. I.

Hier leyt begraven Cornelis J op pen sterf den 19enjanuarius anno 1649 oudt sijnde 40 jaren.

Hier leit begraven Trintie Klas gestorven anno 1619.

Hier leit begraven Jannetie Daniels gestorven op den 23 Mey anno 1657. (Traps no. 2)

451. Hier leit begreven Adriaen Willemszn. Molenaer den oost siide is gestorven op den 11e februarius anno 1636 oudt sijnde 53 jaere. (trans no. 3)

452. Hier leit begraven Adriaen Heindricksz. Heynsoon in siin leven havenmeester deser stede ende starf op ten 27 September ano 1609. (trans no. 15)

453. Hier leyt begraven Pioen Maertensz. ende starf den ... Ocktober 16..

Hier leit begraven Cr ij n Jansz. starf den .. Ocktober 1584. (trans no. 17)

Sluiten