Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam*

402

467. Hier leyt begraven C(or)nelis van de Reviere is gestorven den 17en Januarius Anno 1667 oudt sijnde 58 jaeren.

(Wapen uitgehakt.)

468. Wapen een ster (6.).

469. H. (V.) D. (Wapen uitgehakt.)

470. Hier leyt begraven Mattheus Bastiaensz. ende is gestorven den Xlen Augustus Ano. MVIc XXV.

(Wapen: een boerenwagen naar rechts; het wapen op het ruitschild is uitgesleten.)

471. Hier leit begraven Bruyn Willemsz. Dedel starf den 21en Juny 162(5) out 45 jaren.

(Wapens uitgesleten.)

472. Hier leit begraven Maria van Hofdijck ende is gestorven op den 8 October int jaer ons Heren 1626.

Hier leit begraven Maragrieta van Goere jonghedochter is gestorven op den 30en A van het jaer ons Heere 1631.

En ...vrou Marya Musch wedewe van den heer Docktor Pieter van Goeree, in sijn leve Burgemeester en Raet en Vroetschap deser stede, sterf den 2en Desember 1660.

(Wapens Van Goedereede en Musch.)

Hier leit begraven de heer Doctor Piter van Goedereede in sijn leven (Borg)hemeester ende Raet deser stede, is gestorven den 12 Desember int jaer ons Heeren 1631.

473. Hier leit beg(ra)ve Baertge Hugendochter ende starf ao. 1551 Ven Janu(ari).

Leit begraven Fransz. ende (is ghest)orven op den

(Oct)ober anno oudt sijnde 51

(Wapens uitgesleten.)

474. Hier leit begraven Margrita Miede, huysvrou van Pieter Dirkz. koster van alle de publieke kereken, is gestorven den 10 November 1719, oud sijnde 26 jaer.

475. Hier leggen begraven Elisabetjacobs Winter d'huisvrouwe van Adam Pietersz. van der Horst is gestorven op

Sluiten