Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

408

509. Otto Selkart en Maria van Wou.

(Wapens: I. een ster (8) boven drie balken ; II. een vogel naar rechts.)

510. (Hier leit) begraven Trijn (dochter) van Gherrit

Joosten is ghesturven op den 22 (Jun0 Anno 1604.

(Ook) leit hier begraven Jan (Gherri t)z en scheeptimmerman (sterf) den 13en September Ao. 1622.

(Ma)ritgenjacobsd.sijn (huysvrou) starf den 12 Mey Anno 1622.

Hier leit begraven Jakop Cornelisz. Breughom huistymmerman is gestorven op den 9en November Ao. 1638.

(Wapen: op een schild een handmerk, vergezeld van de letters J. C.)

511. Hier leit begraven Maerten Claesz. Sorgh is gestorven op den len Januarius Anno 1642 oudt sijnde 84 jaren in sijn leven geweest 46 jaren martschipper op Dortdrecht.

(Wapen : gedeeld: rechts vier molenwieken, links twee gekruiste lansen; helmteekens de molenwieken en de twee gekruiste lansen.)

512. Hier leit begraven Capitein Pieter Claes Rokese is gestorven op den 19en Februari Anno 1640 oudt sijnde 87 jaren.

Hier leit begraven Maertyntghe Bouwensd. in haer leven huisvrou van Capitein Pieter Claes Rokese is gestorven den 4en Maertii anno 1631 en hadde met haer man in den houwelijken staet geleeft 53 jaeren en 9 maenden oudt sijnde 80 jaeren.

(Wapen: links Rokese of Sorgh, rechts een rond schild met twee klimmende leeuwen, die een kop tusschen zich in hebben.)

513. Jakes Gleinse de Hooge, gestorven 10 Nov. 1622.

514. Hier leggen begraven Leendert Jansz. Heerman is gestorven op den VII Mey Anno 1626 oudt sijnde 22 jaren met sijn broeder Fransjansz. H e e r m a n is gestorven op den Villen November .anno 1639 oudt sijnde 28 jaren.

(Een handmerk, vergezeld van de letters G. J.)

515. Hier leit begraven Jan Kien ende is gestorven den 12 Desember Anno 1610.

(Een handmerk op een schild.)

Sluiten