Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude-Schotsche Kerk.

Deze kerk is afgebroken in 1911.

Volgens Dr. E. Wiersum, Grafschriften uit het Schotsche kerkje, in het Rotterdamsche jaarboekje 1913 p. 106 vlg., vond men in die kerk de volgende grafschriften.

1. L. G. C.

(Een pijl als merk.)

2. A. D. (Een merk.)

3. Hier leyt begraven Susanna Le Petyt weduwe van Herkul us Cruis, out sijnde 76 jaaren sterf den 30 November Anno 1690.

4. Hier leit begraven Pieter van H(emert) is gestorven den 26 Decembri 1642 oud 87 jaren.

(Wapen uitgesleten.) Van Heme(rt). '

5. Dit is het graf van Gerrit Claessen van Tilburch, ballemaker.

(Een merk.)

6. Hier leit be(graven Huybert) Cornelisz. Meulman out sijnde 83 jaer 24 Juny Anno 1635.

(Wapen uitgesleten.)

7. Hier leit begraven Gerrit Lambrechtsz. van Oosterhout ende is gestorven op den 5den April Anno 1639.

(Een merk, vergezeld van de letters G. L. v. (O.).)

8. Hier leit begraven Maertge Toonis weduwe van Aerien F eisen is gestorven op den 17en Februari anno 1635 oudt sijnde 77 jaeren.

9. Hier leit begraven (An)netge Joosten ende is gestorven op den 25sten September Anno 1635.

(Wapen uitgesleten.)

Sluiten