Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

414

Jannetgen Lievens, de vrouw van kapitein Cornelis Engelen, werd begraven 31 Dec. 1662. Zij

22. Hier leyt begraven M r. M a 11 h ij s B r u i s ke n s in sijn leven voorsanger en voorleser in de Groote Kerck sterf den .. July

anno io^ó) out srjnae OD jaren. (Wapen: drie laarzen, 2 en 1.)

23. Hier leit begraven (Maritge) Joris huisvrou van Olivier van Vlierden is

Anno 1636 oudt sijnde 57 jaren.

(Wapens uitgesleten.)

24. Icy gist damoiselle Anne Sedlnitsky femme du sieur le colonnel de Maisonneufve morte le 22me decembre Ao. 1635.

('Wapen gevierendeeld: I. en IV. De Perponcher; II. en III. Sed lnitsky.)

Aan weerskanten vergezeld van vier onSer elkaar staande kwartierwapens, waarvan de mannelijke bijna geheel zijn uitgesleten. Het zijn, zooveel als uit de resten in verband met de vermoedelijke voorouders van Peter de Sedlnitsky, den vader van Anne de Sedlnitsky, was op te maken, waarschijnlijk geweest:

Se dl n i tsky,

Szanarowski (klaverblad van drie), Ossinski (twee torens naast elkaar), Choltitz.

De vrouwelijke kwartieren zijn beter bewaard. Toch zijn ook deze nog niet met zekerheid vast te stellen, in verband met de vermoedelijke voorouders van Agnieta Spiering, de moeder van Anne de Sedlnitsky, mag men met vrij groote waarschijnlijkheid aannemen, dat het de volgende zijn:

Spiering (doorsneden: boven een rad, beneden drie bijenkorven, 2 en 1),

Koenen (een molenijzer),

Van Cuyck van Mi erop (acht vogels, 3, 2 en 3), Van der Aa (geschaakt met een vrijkwartier beladen met een merel).

(Zie verder over deze steen: Rotterdamsch jaarboekje 1913, p. 110.)

25. Wapens uitgesleten.

16 J. G. Copmans 37.

van (Antum) de gestorven op den

Sluiten