Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinsenkerk te Rotterdam.

Deze kerk is in 1910 afgebroken.

Volgens Dr. E. Wiersum, Grafschriften uit de Prinsenkerk in het Rotterdamsche jaarboekje van 1912 p. 7 vlg., vond men in die kerk de volgende grafschriften.

1. Hier leyt begraven Beatris van Borren huysvrouw van Johannes Giesse is gestorven den XIX Ja(nua)rius anno 1682.

2. (Hie)r leit (begraven) (An)netgenLouveris huisvrou van Jan Jansz. Palm is gestorven op den 29en Augustus Ao. 1651.

3. Hier leggen begraven J. J. M. A.

Een ketel tusschen de lettersj. J., - een burg tusschen de letters M. A.

4. Matheus War(d)enier.

(Wapen doorsneden: I. een staande leeuw; II. drie posthoorns (2 en 1), — en een wapen: — een klimmende leeuw.)

5. Hier leit begraven (I)ngetiePleunen weduwevanPieter Claesz. houtcooper gestorven op den 8 Mei Ao. 164(6).

6. Hier leit begraven Pieter Stevensz. huidevetter oudt 60

jaren gestorven den len Juli Anno 1651. (Een merk, vergezeld van de letters P.S.) Pieter Stevens.

7. Hier leggen begraven Teunis Gijsbersen den 11 September 1649 en Maertge Goossens Teunis Woel sterf den 25 November Anno 1656.

(Wapen: drie rozen, 2 en 1.)

(Teuni)s Gijsbrechts Woel.

8. Anthony van Kempen. (Wapen uitgesleten.)

9. Anthony van Kempen. (Wapen uitgesleten.)

27*

Woel sterf wedue van

Sluiten