Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

419

19. Hier leit begraven Annetgen Lubbertsd. huisvrou van Richard le Bourgeois is gestorven op den 7en Septembris 1639 oudt sijnde 55 jaren.

(Wapen uitgesleten.)

Richard le Bourgeois.

20. Hier leit begraven de Jongedochter Frans ij ntgen Teunis ende is gestorven op den 19en Aprilis Anno 1640 oudt sijnde 20 jaren.

(Wapen uitgehakt, een visch.)

(Een merk, vergezeld van de letters I. I.)

21. Pieter Jansz. Kluit. (Wapens uitgesleten.)

22. J. v. Oosterwijck. (Wapen uitgesleten.)

23. K. H. V. V. • T. P. H.

(Een merk.)

24. Hendrik Jansz. (N)iele(n). (Wapen uitgehakt.)

25. Hier leyt begraven Henderick Keessa oudt 35 jaer sterft den 14 September anno 1661.

(Wapen uitgesleten.)

(Een merk tusschen de letters H. en K.)

26. A. (L.) Bes(e)mer. (Wapen uitgesleten.)

27. Hier leyt begraven Jacob Pouwe(l)sen schipper in sijn leven out sijnde 56 jaer obiit den 9 Octo(ber) Ao. 1666 met sijn huysvrouw Jannetie Cornelisd. Minne is gestorven den 5 Janwar(y) Anno 1676 oudt sijnde 64 jaeren.

(Wapen uitgesleten.)

28. Hier leit begraven d' Heer Jasper Liefhebber in sijn leven geweest sijnde Vice-Admirael over Hollant ende West-

Sluiten