Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

420

Vrieslant is op den 28 Mey anno (16)41 gestorven, re(ge>ende schepen (deser stede). (Wapen uitgehakt.)

29. Heindrickgen Corn(elis). (Wapen uitgesleten.)

30. Dit graeft hoort toe Meester Gerrit van Luchtenburch. (Een merk en de letters M. R. C.)

31. Hier leit begraven de Heer Pieter van Goudtswaerdt in sijn leven commijs-generael van de convoyen en licenten sterf den 15en Juny Ao. 1660 oudt sijnde 45 jaeren. Ende sijn gewesene huysvrouw JosinaBattaillje sterf den 5en September 1679 oudt sijnde 63 jaren.

(Wapens uitgehakt.)

32. Maria Grave stierf den 4en April ende den Hen dito 1662 hier begraven.

Alles wat aen. mij was sterflijk, Dat is in dit graf besloten; Maer in mijnen man leef ick noch En twee zoons mijn jonge loten. Graeft in Liefde.

(Wapen uitgehakt.)

33. Hier leyt begraven Johan van de Luffelen oudt sijnde seven en vijftich jaeren obiit den 5 October Ao. 1655.

(Wapen uitgehakt.)

34. Capt. Marinis J(u)inbol. (Wapen: drie uien, 2 en 1.)

35. I. I. D. Walsche.

(Wapens: 1. een paard naar links; II. drie bokkekoppen naar

links, 2 en 1.)

36. S. van der Lanen. (Wapen uitgehakt.)

37. J. H. (Een merk.)

Sluiten