Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

422

46. D. P. K. (Een merk.)

47. Hier leit begraven (Cornelis) Jansz. Crooswijck is gestorven op den .. Maert anno 16(3)9 oudt sijnde 70 jaren.

C. I. C. W. en een merk.

48. J. C. Crooswijck.

(Wapens: I. een stier naar rechts; H. gedeeld: 1. drie bourbonsche lelies (2 en 1), 2. doorsneden: a. twee sikkels en een bourbonsche lelie er tusschen, b. effen.)

49. Jacob Dirckxz. (D)anen.

(Wapen: een klimmende leeuw met een kroon boven zijn kop.)

50. Hier ligt begraven Geertruid Stedums de huysvrou van Albertus Holthenus storf den 8 October Ao. 1668 out 36 jaren.

51. Hier leit begraven mester Dirck J(a)nsz. cappellaenende starf Ao. XVc 32 den 20 dach Septembris mit sijn ouders.

Op de zerk in eene gotische nis een hostiekelk en daaronder het wapen: een wolkam, en daaronder weer: Bidt voer de ziele. Op de hoeken de symbolen van de evangelisten: arend, os en leeuw.

52. D. J. G.

(In een cartouche met een merk.)

53. I. V. K. (Een merk.)

54. Hier leit begraven (Bel)ijtge Willems de huisvrou van Jan Gerritsen Winter ende is gestorven op den 3enMaertii Anno 1640. j|>;;;

(Wapen: een dubbele arend.)

55. A. J. S. (Wapen: een haas.)

56. Hier leyt begraven M. Pouwels Pieters van DychxOordt, chirurgijn, is gestorven den derden Augusti Anno 1639 out 56 jaren.

(Wapen: drie klaverbladen, 1 en 2.) Monogram P. P. v. D.

Sluiten