Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

429

115. Jan van Vliet. (Wapens uitgehakt.)

116. G. G. (Een merk.)

117. (H)ier leit begraven (M)aria Goosensdoch(t)er de huisvrou van (G)ijsbert Cornelisz. (E)lsenwael ende is (ge)storven op den 6 (September 1641).

118. Hier leit Aeltien Pouwelsdr. de huisvrou van Daniël van Vlierden en is gestorven op den 5 Maert anno 1645, oudt sijnde 33 jaer en 5 maenden min 1 dach.

(Wapen uitgehakt.)

119. Dirck Jansen Langevelt.

120. Hier leit begraven Maertgen Pietersd. Clei n-Prof ij t de naergelaten weduwe van saliger Pieter Willemsz. den Doonael ende is gestorven op den lOen January Anno 1643 oudt sijnde ontrent 70 jaren.

121. Hier leit begraven Isaack Harmence Vinck in sijn leven voorlesér van de groote gereformeerden Kercke deser stede, is gestorven den 4en April 1648 oudt sijnde 39 jaren.

122. Hier leyt begrave(n) Jan Cornelisse Doetmenuyt in sijn leven Equipaeyemeester van de Oost-Yndische Kompangye ter kamer alhier. Obijt den Hen JutyAo. 1655 out sijnde 91 jaren.

(Een merk met de letters J. C. D.)

123. Hier leit begraven Maertgen Jansd. is gestorven den 6 Augusty 1646.

(Een merk tusschen de letters J. T.)

124. C. J.

Hier leit begraven M(a)tgen Jansdochter huisvrou van Cornelis Jacobsz. Breugom ende is gestorven op den 1(5) December anno 1642 out sijnde 59 jaren.

(Een merk in een cartouche.)

Sluiten