Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsaterwoude. 437

Aan den overkant van dit monument is aan den weg een bank, waarop:

„Voorheen stond hier de Jacobwoudsche kerk"

„in 1586 verdween dit oud historisch werk."

O. Verheul bouwk. Woubrugge 1916.

Onder in den bank is een grafsteen gemetseld, waarop:

Hier leit begraven GijsbertBeuwensz. vanMiddelborch gestorven den 22 November int jar ons Heeren 1620 ende Lijsbet Aertsdr. van Middelburgh sijn huysvrouw sterf den 2 Juny 1630.

Ned. Herv. Kerk te Rijnsburg.

Voor in de Kerk op een steen ziet men het wapen van Rijnsburg en ao. 1618.

Boven den preekstoel op een steen: Door kragt van Godes geest vergroot vermeerde Christi looten gevoedert met het merg ao der onvervalste leer

dat men in korte tijdt 1660 mij tweemaal sag vergrooten

Lof sij wel Christi kneght maar Godt vooral de eer.

Op den lezenaar van den preekstoel eveneens het wapen Rijnsburg.

In den muur van het koor ziet men op steenen:

1. Ada filia Wilhelmi primi comitis Holladie i Rijsburch abatissa obyt ao 1248.

2. Twee bustes in ovaal. Memento mori en: Wilhelmus primus comes Hollandie obyt ao 1223. Al ei dis filia comitis Geldrië uxor ejus obyt ao. 1218.

3. Petronella [ao 1132]. (En een nonnenhoofd.)

(Zie de afbeeldingen hiervan in de collectie van Mr. W. van der Lely.)

Sluiten