Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsburg.

441

24. Wapen Van Loenersloot gevierendeeld met Meurs.

(Zie over deze borden uitvoerig het aangehaalde artikel in de Ned. Heraut VIII blz. 157-160.)

Ned. Herv. Kerk te Rijsoord.

Boven een uitbouw van de kerk is een steen, waarop:

De W. E. geb. vrouwe A. Crena wed. van den Heer D. van Poelien van Nuland ambachtsvrouwe van Rijsoord die de stichting van dit kerkgebouw mede bevorderde deed uit haren naam daarvan den eersten steen leggen op den 1 juny 1832.

Boven een ingang op een steen:

Mattheus XI 29.

„Leert van mij dat ik sagtmoedig ben en nederig van herte en gij zult ruste vinden voor uwe ziele 1764."

Blijkbaar is de kerk in 1832 dus vernieuwd.

In de kerk is niets te zien.

(Zie: J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 130.)

Ned. Herv. Kerk te Rijswijk.

Op het koor liggen enkele zerken, waarvan twee half onder de banken. Te lezen is:

1 zoen sterft ao XVc en vijff den Vllle decebris en joffrou

Diewer Jan Kiekens dochter zij"huysvrou sterff ao XVc XVII ....

2 Hier leyt begrave Meest. Ja va Ilpëdam Pieterz ende

starff marti.... en jonckvrou .... netie mans dochter

3. Dit is het graft van Nicolaes van Velsen.

4 ert die starf anno MVc I de aprilis en jocvrouw

.... der Burgh sijn huysvrou sij starf ao ....

(Wapen: rechts boven: drie heiblokken, 2 en 1.)

5 begraven Helt sterft 1660 soon van ... tot ...

Sluiten