Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

459

In de verzameling pleisterafgietsels in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich onder no. 1060 een afgietsel van den grafzerk van St. Ledwina uit het St. Ledwina gesticht te Schiedam. Men ziet er op eene geestelijke zuster, boven haar hoofd twee engelen, die een kroon vasthouden. In de hoeken de zinnebeelden der evangelisten. In den rand: Int jaer ons Heren MCCCC ende XXXIII opten XIIII dach in April doe staerf L i e d e w ij d. macht tot Scydam.

Ned. Herv. Kerk te Schipluiden.

Schuin tegenover deze kerk lag oudtijds het huis Keenenburg; hiervan bestaat nog het hek, dat toegang gaf tot die plaats, en op de steenen pilaren ziet men nog het wapen zijnde op blauw drie zilveren lelies (2 en 1).

In de kerk leest men op grafzerken: 1. Ingang tot den grafkelder van het huis Keenenburg.

2' Twee wapens afgekapt; helmteeken de hals en kop van een aanziend hert. Gekroonde helm. Aan weerszijden vier kwartieren, eveneens afgekapt: Egmondt Heerman Bloot Persijn Raaphorst Verdoes Pots Poelgeest. Hier leyt begraven Heer Otto van Egmondt, ridder, heer tot Egmondt, Kenenburgh, Maeslant en Schipluy, starf den 9 Octobris anno 1586 en Vrou AgnesCroesing, vrouw tot Bloot, Kenenburgh etc. sijn huysvroue starf den 22sten September anno 1585.

3. Wapen gevierendeeld: I. en IV. een kruis; II. en III. drie takjes of plantjes naast elkaar. Harlschild uitgesleten. Helmteeken een vlucht, waartusschen de drie plantjes.

Hier leyt begrave Ariaentgen Claesdochter, huysvrou vanüilGab]rie 1 Dircxsen van der Hoove starf den 9 Juny anno., 163.. Paföö

Sluiten