Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipluiden.

466

Op den koperen lezenaar van den preekstoel ziet men de letters: P. I. V. A. G. A. V. H.

Voorts ziet men nog een wapen: gedeeld: I. op goud een halve zwarte adelaar; II. op rood een zilveren troffel, overtopt door een gouden kroon en met een gouden handvat.

Ned. Herv. Kerk te Schoonhoven.

Door den toren binnenkomende, leest men links op grafzerken :

1. Joost Cornelisz. Lakencooper sterf huysvrouw

2. Wapen: twee gekruiste haken.

Jan Buis (?) Jansz. sterf ao. 1635 bit voor die ziel.

3. B. v. Erckel.

4. Dit graft hoort toe Aerien Jacopsen Ventiager anno 1645. (Een merk.)

5. Twee wapens: I. uit den linkerschildhand komt een bosch, waaruit op een grasgrond een haas wegloopt; II. (in ruitvorm) twee gekruiste sleutels met de baarden omhoog.

(Later is er op gebeiteld: Huybert Kuypers.)

6. Wyllem...

7. Jan Aertssen Schoenmaker.

8. Ingen Jans weduwe van Aert Mattheessen 1599. (Een merk.)

9. Dit graft hoort toe Gerrit Jacobsoon in de groene mantel anno 1612.

(Een merk en een wapen: rechts twee smalle palen, waartegen een leeuw klimt.)

Sluiten