Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven.

476

borgemeester van Schoonhoven obyt de 12 Julü 1653 ende sijn huysvrou Hi 11 ige Luycas van der Kal obyt de 5 Septemb. 1665.

Voorts hangt op het koor een wapenbord, waarop het wapen Vos (op goud een springende roode vos; helmteeken de vos uitkomende) en de kwartieren : *_ Vos Blom Sipman Van Campen.

Ter gedachtenis van wijlen den Hoogedelen gestrengen Heer Gerard Jan Vos schout bij nacht van Holland en Westvriesland etc. etc. geboren den 23 November 1717 overleden den 11 December 1789.

(Het wapen Sipman is: op groen een zilveren paal, beladen met drie groene plompebladeren.

Blom: op blauw een gouden meteoor, vergezeld links boven en rechts beneden van een gouden wassenaar.

Van Campen: gedeeld: I. op blauw drie gouden sterren (6); II. op zilver een grond, waarop een zwarte vogel, vergezeld links van een groene struik.)

Op een bord met de Wet des Heeren leest men: 1614, en ziet men de wapens der graven van Blois (ChStillon) en van Schoonhoven.

Op het bord van het schippersgilde ziet men de wapens van Holland, Oranje Nassau en Schoonhoven. Hieronder drie wapens:

1. drie eggen (2 en 1), Jan 't Soos.

2. gedeeld: 1. (?); II. op zilver drie zwarte vogels, Pieter Cor...keel(?).

3. op zilver drie roode goudgeknopte rozen (2 en 1), Gijsbert

Voorts in het rond de namen:

Cornelis Claes Cloosterma, Melser Streng, Tijs Pieters, Gerrit Jans, Meeus Teunisz., Ariaen Teunisz., Dirck Cleyn, Jan Taets, Lambert Lamb-, Geerard Streng. Anno 1607.

Tegen een balk leest men: Anno 1653, en ziet men een wapen: op blauw drie halve roode leeuwen (2 en 1).

Sluiten