Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spijkenisse.

484

Hier leyt begraven Govert Gabrielssen van der Helden jongman hij sterf den 2 Juny int jaar onses Heeren JesuS Christi anno 16.3 out zijnde 70 jaren.

15. Hier leit begraven Lijsbetgen Govertsdochter de huisvrouw vaGabrielCoolensz. samen getrout geweest zijnde 54 jaeren sij sterf den 4 December anno 1661.

16. Hier leyt begraven Gabrielsen van der Helden

in sijn leven schepen van Spijkenisse ende hij sterft den 21 Julius int jaer

17» Hier leyt begrave Gabriel Arensz. Couckendorp is jonck geweest dë9 April 1636 hij sterf den 5 Juli int jaer onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christy 1656.

Lysbet Ariens Kouckendorp huysvrouw van Pieter Neeringh sterf den 1 Septemb. ao. 1678 out zijnde 39 jaren en 6 maanden.

18 out sijnde 63 jaren ende sijne huysvrouw Aertie

Jans Versteeg sterf den 3 November anno 1678 oudt sijnde 63 jaren. Hier leyt begraven Pieter ...mmersse van Wingerden in sijn leven president schepen van Spijkenisse ende Brabant hij sterf den 17 September int jaer onses Heren Jesu Christi ao. 1687, oudt sijnde 48 jaren.

19. Hier leit begraven Adryaen Claesz. Langstraet hij sterf den 12 Maert in het jaer onses Heere Jesu Chrysti 1636.

Op een heerenbank de wapens Repelaer en Backus en MDCCLXIX.

(Deze wapens betreffen Pieter Pompejus Repelaer, 1736— 1782, begraven te Dordrecht, die in 1769 huwde met Margaretha Backus, 1747—1783, begr.a.v, o.a. vrouwe van Spijkenisse. Vgl. De Wapenheraut 1910 blz. 369 onderaan.)

Sluiten