Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Stad aan het Haringvliet.

De kerk is eenige jaren geleden afgebrand tengevolge van eene onhandigheid bij het uitbranden van een bijennest. De zerken liggen thans onder een vasten planken vloer.

In den buitenmuur is een steen, waarop:

Den Weleerwaarden Heer O. Spoelstravan Gochpredikant dezer gemeente overleden den 5 Juny 1828 in den ouderdom van 25 jaren en acht maanden ligt alhier begraven.

1828 den 16 November overleed mejuffer Maike van Goch in den ouderdom van 30 jaren en 4 dagen zuster van bovenstaande ligt alhier begraven.

(Zie: Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers blz. 299.)

Ned. Herv. Kerk te Stellendam.

Boven den ingang is een groote steen, waarop: D. O. M.

Op uitdrukkelijke begeerte / van wijlen den Weledelgeboren / Heer Mr. Iman Cau en deszelfs/ vóór overledene echtgenoote/ vrouwe Adriana Agatha van Bueren/in leven ambachtsheer en vrouwe / van Stellendam, is ter dankbare / erkentenis voor het welgelukken / van de bedijking dezer polders / alhier ter plaats, waar voorheen / de zee stroomde, door derzelven / descendenten, ter eere Gods / en ten dienste van de Hervormde / gemeente van Stellendam / gesticht dit kerkgebouw / waarvan den eersten steen / is gelegd den 20 Mei 1819/door Mr. Jan Jacob Cau,/ambachtsheer van Stellendam /.

In de consistoriekamer hangt het portret van Mr. Isman Cau in pastel, door: de Champuis 1786.

Op een heerenbank de wapens Cau en Van Bueren. (Een St. Andrieskruis.)

(Vgl. Geschiedenis van Goedereede-en Overflakkee door B. Boers blz. 133.)

Sluiten