Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijen.

488

Onderaan: Ende sijn dochter Cornelia

Arentsen Meerenburgh sterf

.... October ao. 1665.

en sijnen soon Cornelis Arentsen

Meerenburgh ionckman is out gheweest

20 iaer. Hij sterf den 13 April 1676.

11. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

Hier leet begraven Hawygen Marten Martijnszoene en

hij sterf int jaer July des dynsdaghes voer Sinte Oionysius

dach bidt voer z.

12. Een alliantiewapen uitgesleten; helmteeken een uitkomend varken door een degen doorboord. Een doodskop en een zandlooper.

Onderaan is te lezen:

Job Welborn

sche polders

Strijensche sas.

Strijensche polder.

1610 in sijn leven.

13. Hier leyt begraven den eersamen Pieter Corstiaensse Spruyt oudt 68 jaren in sijn leven schepen ende burgemeester van de dorpe van Strijen. Hij sterf de 22 October

14. Een alliantiewapen in een cirkel tusschen een doodshoofd en een zandlooper; helmteeken een uitkomende Fortuna.

Hier leyt begraven Den Ers- Jan Jansen van Antwerpen in sijn leven deickgraef van de Nieuwe Klem sterf den 15 Desember ao. 1616.

15. Hier leyt begraven NeeltyenAryensdochter huysvrouw van Coornelis Jansen Hoekse Wech oud .. jaeren sterf den .. Augusty anno

16. Opschrift uitgesleten.

Wapen: in den schildvoet een driehoekige berg, vergezeld van drie vogels (1 en 2); helmteeken een vlucht. Later is er opgebeiteld: P. B. Dit graf nooyt te openen 1785.

Sluiten