Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijen.

489

17. Hier leyt begraven Ariensdocht Symon....

Op een zilveren plaat op den bijbel leest men: Geschenk van Dk. Bresser predikant bij de Hervormde gemeente te Strijen 1841—1875.

(Vgl. De Wapenheraut 1916 blz. 408.)

Ned. Herv. Kerk te Terheide.

Op grafzerken leest men (vgl. ook de Wapenheraut 1902 blz. 196):

1. H. L. B. Cornelis Yeroene Ruygrock sterft den 18 September 1733.

2. H. L. B. Jo.ost Pieterse van Teylinge sterft den 29 Maart 1740.

3. H. L. B. Hendrikie Patijn sterf den 8 iuly 1785.

4. H. L. B. Louwrens Ruygrock sterft den 22 July 1745.

5. Wapen: drie plompebladeren (2 en 1); helmteeken een plompeblad.

H. van der Meer anno 1779 den 6 julius.

6. H. L. B. Neeltie Arents Storm overleede den22 Augustis anno 1737.

7. H. L. B. Cleophas Coccius sterft den3februaryao. 1770 en Catrina van der Meer stierf den 27 februarij ao. 1786.

8. H. L. B. Bettie Jeroene Ruygrock sterft den 27 July 1745 en haar man Cornelis Franke Jonker sterft den 30 April 1749.

9. Voor den preekstoel:

H. L. B. den Wel Eerw. Zeer Geleerde Heer Martinus Zijnen in leven predikt- alhier stierv den 10 Febr. 1781 in den ouderdom van 48 jaaren 10 maanden en 15 dagen.

Sluiten