Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terheide.

492

39. H. L. B. Neeltje Claase van der Heide stierf den 21 April 1769.

40. H. L. B. Catharyna Aroy wed. Van Raat sterft den 20 January 1733.

41. H. L. B. Willemyna Lagerwey stierf den 2Mey ao. 1771.

42. H. L. B. Sybregtie Willmse van Roon sterft den 14 Desember 1777.

43. H. L. B. Willem Claase Hogerveen jonkman sterft den 9 Julius 1725 en Trijntie Klaas Hogerveen sterft den 6 Septb. 1738.

In het voorportaal.

44 Hogenraad....

45. H. L. B. Corn. Dani&ls Coning sterf den 22 Januari en sin huisvrau Baartie Arents van Rijs sterf den 29 April 1691.

46. H. L. B. Esther Maria van Bremen storv den 14 Septemb. ao 1678 en Agatha de Bruyn huysvrou van Nicolaes van Bremen pfedicant alhier storv den 24 January ao. 1680.

Op een bord leest men:

Gebouwd 1667 Herbouwd 1720 Den eersten steen geleid Van 't voorig kerkgebouw door Prins Willem in die tijd de derde van Nassouw. Bij dit bord hangt nog het schootsvel, dat de Prins bij die gelegenheid heeft voorgehad, waarbij: Ps. D'Orange.

Een oud schip hangt in de kerk met een vlag, waarop de letters L(eendert) P(ieter) S(charp).

Op een koperen koorboog ziet men een vrouwenbeeldje met het wapen van Enkhuizen. Op den rug leest men: Jacob Visch, Wigger Laav. 1668.

(Jacob Visch was de eerste predikant van Terheide en de zoon van den burgemeester van Enkhuizen.)

Sluiten