Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Valkenburg (Zd. Hd.).

De zerken zijn verdwenen onder een nieuwen steenen vloer. Blijkbaar is dit geschied in 1844, want op een bord leest men: De kerk hersteld in 't jaar 1844.

Kerkvoogden waren Hendrik Kalder, Hendrik van Leyden en Mr. Nicolaas van Beeftingh.

De begraafplaats is naast de kerk. Daar werden o.a. begraven:

1. Hier rust Charlotta Margaretha van Staphorst echtgenoote van Mr. Nicolaas van Beeftingh geb. den 20 Sept. 1788, overl. den lOJany. 1857 met haren echtgenoot Mr. Nicolaas van Beeftingh, geb. den 18Sept. 1783 overl. den 14 April 1858.

2. Gebrs. van Egmond.

3. A. Kooy.

4. Van Oordt.

5. Pieter Bol Az.

6. Eigen grafkelder H. Verhoef f te Rotterdam 1833 de familie bekend van af 't jaar 1618.

7. H. W. H. Kist geb. 18 | 13 overl. 18 y 95enC.P.Kistvan Balen Blanken geb. 18 ^ 16 overl. 18y 95.

Verder ziet men de namen :Binnend ij k, Vlasblom, Schoneveld, Muller-Jordens, Koors.

Ned. Herv. Kerk te Vianen.

De opschriften der grafzerken werden medegedeeld door den heer A. F. van Beurden in de Wapenheraut 1912/3 blz. 168.

Zij luiden, te beginnen in het rechter zijkapelletje tegen den toren : 1. Saye Gillot; october 1800 en huysvrou Teschemaker 2 Mey 1776.

Sluiten