Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierpolders.

510

4. JanCornelisseLeuijedick cap. en schepen 1721. Wapen: op zilver een blauwe druiventros met twee groene blaadjes; helmteeken een vlucht, zilver en blauw; dekkleeden zilver en blauw.

5. Leendert van Doorne schepen 1721.

Wapen : op rood een beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk; helmteeken een vlucht, zilver en rood; dekkleeden rood en zilver.

6. DHeer Pieter de Boo secretaris van Swartewael en Vierpolders 1721.

Wapen: gedeeld : I. doorsneden: boven op blauw een gouden zon met aangezicht, beneden op zilver drie groene boomen op bruinen grond naast elkaar; II. op rood drie zilveren zwaarden met gouden gevest, de punten omhoog (2 en 1); helmteeken de zon; dekkleeden blauw en goud.

Ned. Herv. Kerk te Vlaardingen.

Doordat in deze kerk een vaste houten vloer is gelegd, is van zerkea niet veel meer te zien. Hier en daar in een portaal vindt men nog eenige opschriften, nl.:

1. Graf van Jacobus overleden inden ouderdom van 8 maanden.

2. Een kruis bestaande uit drie hoofdletters P. en een R., als de wieken van een molen geplaatst.

Hier leyt begraven Pieter Philipz. Pijnaker in sijn leven schoolmeester aen de kappel en is gestorven op den 9en february anno 1669.

3. T. G. D. S.

M. J. D. 1693.

4. Hendrik den Bak.

5. Jacob Meessen van Assendelft. (Een huismerk.)

Sluiten