Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschoten.

516

3. Jacob van Tethrode.

(Wapen: op zwart drie zilveren plompebladeren.)

4. Pieter van Tethrode, secretaris van Voorschoten. (Wapen a. v.)

Achter het orgel ziet men in zwarte letters op den witten muur geschilderd den naam van den bouwmeester Ysbrandjanszoon van Tol e do, het jaartal 1635, boven een troffel, overtopt door een kroon.

Op het orgel ziet men het alliantiewapen Van Wassenaer (methartschild: Voorschoten X Du venvoorde) X Bentinck. (Deze wapens betreffen Arent van Wassenaer-Duven voorde, heer van Duvenvoorde, Veur, Voorschoten, 't Woud en Harsselo, 1669-1721 XAnnaMargarethaBentinck(Hans Willemsdr. graaf van Portland; vgl. Obreen, Het geslacht Van Wassenaer blz. 99.)

Ned. Herv. Kerk te Waarder.

In deze kolossale kerk liggen slechts twee zerken met opschrift. Dit is echter op beide afgeloppen. Op één zerk is nog te zien een engel bij een vaas- (laatst 18e eeuw).

In den buitenmuur tegen het koor is een steen, waarop:

Dit koer met dat

wartrijck(?) is ghemackt int yaer .. ts en is op-_ ghelevert onder dack de ... den dach T Mert en doe was comelduer en pastor va Waerde heer Wille va Wijberge ano XVC XL.

Op den weg van Waarder naar Woerden passeert men rechts een hofstede Lange hoeve, op welks hek de wapens: De Lange (het schaap voor den boom) en drie visschen (twee in de richting van dwarsbalken, een als een paal daarboven).

Sluiten