Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wateringen.

527

26. Hendrickjan Stein.

27. Hier leyt begrave Pieter Huibrechtz int jaer ons

Heeren MCCCCCLXV den XV Mey. bit voer die zil.

Buiten onder den gootpijp:

28. Hier leyt begrave-Baert Joris Pieters weduwe bidt voer die ziel.

29. H. L. B. Yoppen Symonsdr. 1627. H. L. B. Leentje Cornelis sterf den 18 December 1695.

Men vindt hier en daar nog brokstukken, ook op het erf van den koster.

Op het kerkhof achter de kerk:

30. Twee wapens: I. gevierendeeld: 1. en 4. drie golvende dwarsbalken, de bovenste beladen met een ster (6), 2. en 3. een gans staande op een grasgrond naar rechts gewend, vastgebonden met den rechterpoot aan een boomstronk, en met een kroon om den hals; II. gevierendeeld: l.en4. drie bollen(2en 1), 2.en3. een leeuw.

Hier rusten De Wel Ede. Heer G. de Jong en zijne echtgenoote Mevr. S. Wassen bergh f 1843—1822. Eigendom van H. P. de Swart te 's Hage.

31. Hier leit begraven De Heere Hendrick Casi mi er Issac in sijn leven capiteyn ten dienste van den lande obiit den 21 January anno 1690.

32. Dit graf hoort toe Hendrick van Leeuwen.

Hier leyd begraven Johannis van der Aren t overleden den 30 Octobr. 1787.

Hier rust M. v. der Arent de huysvrou van Van Leeuwen den 31 October 1815.

Ned. Herv. Kerk te Westmaas.

In de kerk bevinden zich drie geschilderde vensters, die echter hoognoodig gerestaureerd dienen te worden; men ziet er op:

Sluiten