Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woerden.

537

Op het orgel:

Duobus organis, Quibus ornatum antea hoe templum erat, hostili igne combustis ao. MDCLXXII Novum organum construi decreverunt et locaverunt nobilissimi hujus urbis Magistratus ao. MDCCLXVI cujus operis Fabricatio sub amplissimorum consulum Auspicio coepta ao. MDCCLXVII et Consummata fuit ao. MDCCLXVIII.

Buchell heeft nog een zerk gezien, waarop: 56. Wapen in ruitvorm, gedeeld: L Duvenvoorde gevierendeeld met Amstel van IJsselsteyn; II. Hoxwier (een lelie) en vier kwartieren:

1. Hoxwier 3. Holdinga (gedeeld: I.

de Friesche adelaar; II. drie gekruiste lischdodden, met een lint samengebonden)

2. gedeeld: I. een halve ade- 4. gevierendeeld : I. en IV. laar; II. drie lelies boven elkaar een kam; II. en III. een lelie (Dekama) (Cammingha).

Hier leyt begraven joffrou Maria van Hoxvir weduwe wijle Jonckh. Gijsbert van Duvevoorde hr. tot Opdam ende Heysbroeck die sterft ao. 1580.

(Vgl. Obreen, Het geslacht Van Wassenaer blz. 128.)

Ned. Herv. Kerk te Woubrugge.

De tegenwoordige kerk is in 1653 gebouwd. Op het orgel leest men:

Dit orgel is ten godsdienstigen gebruike en tot een liefdebewijs aan de hervormde gemeente van Woubrugge ten geschenke gegeven door de Weled. geb. Vrouwe I. A. Ter wen douarière Vingerhoedt vrij vrouwe van Esselijkerwoude en Hr. Jakobswoude 1794.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 63.)

Sluiten