Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Woud.

539

In de boeken de wapens: I. op goud een roode rechterschuinbalk.

III. op goud twee roode barbeden paalsgewijze.

II. op zilver een hoekige roode dwarsbalk.

IV. geschuinbalkt naar rechts van zes stukken goud en rood.

Naast de kerk op het kerkhof:

Arie Klasen van Dijcksho ren sterf den 16November 1654.

Op een balk in de kerk: S. Dijkshoorn, A. van den Berg en S. v. d. Eik kerkvoogden in 1848.

Buiten in den torenmuur op een rooden steen: M. Mr. D. J. Houvert 1765.

Op een bord tegenover den preekstoel: J. Dirksz. Houvaart ao. 1656. en een wapen: gevierendeeld: 1. en 4. op zilver een in perspectief geteekende gouden bun ; 2. en 3. in blauw een gouden St. Andrieskruis vergezeld van vier zilveren klaverbladen; en een rooden dwarsbalk, beladen met drie gouden sterren over de snijlijn heen. Boven het schild een beestenkop met roode tanden, waaruit een vleeschkleurige arm komt, in de hand een kromme blauwe stok of sabel houdende.

(Daaronder Prov. 6 vers 16 voluit geschreven.)

Op een ander bord: Claes Dirksz. Houwaert 1625.

Wapen: in zilver een gouden bun, hangende aan een zwart touw; aanziende helm met wrong; helmteeken een vlucht van goud en zilver.

(Deze borden moeten hoog noodig eens gerestaureerd worden.)

Op een steen in den gevel van het huis van den koster

Dit nieuwe woon- en schoolhuys door de liefdegaven,

verzameld door den predikant Meinardus Ruysch, gebouwd onder opzicht van den kerkmeester Gabriel Jacobz. van der Kooy in 't jaar 1772 zijnde de eerste steen gelegd door de schoolmeesters dochter Margaretha Troost oud 3 jaar.

Sluiten