Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ljsselmonde. 544

34. Hier leyt begraven Marya Pieters Cranendonck de huisvrou van Sa. Adryaen Aertse Hacke schout van West Isselmonde ende dijckgraeff Verckenoort out sijnde 67 jaeren sij is in den Heere gerust op ten 14 Juny anno 1648.

35. Hier leit begraven Mareyke Sim ons huisvrou van Mat is Pouwelsen schout out sijnde 50 jaren sterft den ersten July anno 1674.

Volgens de collectie van M'- W. van der Lely was in deze kerk nog een monument, waarop het wapen Massis en: Ter gedagtenis van den Eerwaarden en godzaligen heer Petrus Massis in zijn leven dienaer des godliken woords alhier. Hier rust het levenloos gebeente van heer Massis die dees gemeente vol geest en leven heeft gestigt; hij door Gods heylig vuur verslonden en zelfs in zwakheyd sterk bevonden praelt nu in 't Eeuwig Hemels ligt.

Westhovius. F. v. D. MDCCVII Obiit XVII Oct.

Een bord, waarop: „Het allervolmaaktste gebed" is vereert bij schout en heemraaden met den secretaris van Westijsselmonde anno 1619 verschildert in het jaar 1786. Js. de Ridder.

Een bord, waarop de tien geboden, is vereert door de zelfde personen anno 1618 verschilderd in het jaer 1854.

(Zie ook: J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 194.)

Sluiten