Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zevenhoven.

548

Hier leyt begraven Annetgen Hermansd. ende starf opten 1 July 1647.

Hier leyt begraven Anna [Geertru ] ut Jans van der Jacht huysvr. van Jacob Harmensen Verhoeff en is gestorven den 9 Septembris anno 1686.

Noch leyt hier begraven den voorn. Jacob Harmensen Verhoeff en is gestorven den 30 Maart ano 1688.

In een stal naast de R. Kath. Kerk te Nieuwveen liggen de volgende zerken, uit deze kerk afkomstig:

14. Hier leyt begraven Cornelis Thonissoon ende sterf ano 1620 den 12 Augustus. Hier leyt begraven Jan Cornelis zoon ende sterf in die maent November anno 1639.

15. Hier is begraven tou de huysvrouw van Jan

Jansen van Vleuten en is gestorven op den 31 January 1682. Noch is hier begraven den voornoemden JanJansenvanVleuten en is gestorven op den anno 1690.

16. Hier leyt begraven Kornelis ErSsmuszoon en is ghestorven op ten ... September anno 1648.

Ned. Herv. Kerk te Zevenhuizen.

Op het koorhek zijn, in hout uitgesneden, de volgende wapens te zien. In het midden twee wapens:

I. een leeuw; D. gedeeld: 1. onder elkaar een roos, twee vogels, een visch, een vogel en een geschaakt St. Andrieskruis, 2. onder elkaar twee vogels, een visch, een vogel, een geschaakt St. Andrieskruis en een roos.

Als men naar het koor ziet rechts twee wapens: I. drie plompebladeren (2 en 1); II. van Wassenaer. Als men naar het koor ziet links twee wapens: ï. een bal, waaroverheen een koord als een kruis aangebracht; II. een leeuw met een schild op de borst, beladen met een paal.

Sluiten