Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoeterwoude. 550

11. Y. C. O. W. (no. 164)

12. L. D. V. Y S.

13. D. W. V. L. G. S. V. B. V. (no 133)

14. C. T. V. O. V.

15. Wapen: een anker tusschen twee hoofdletters I.

Hier leyt begraven Claesgen Cornelisdochter sterf den 7 Maert 1648.

16. Geluckig die zig voorberijd ter zaalige onsterflijkheyd.

Met Jesus blijft zijn ziel vereent schoon 't graf bewaart het koud gebeent. Jan van der Helm 1777.

17. Hier leyt begraven Adryane Claesdr. weeduwee van Dirck Maertenszoon van Egmont starf op ten30en Maert ao. 1615.

18. Wapen: gedwarsbalkt (6), de eerste, derde en vijfde balk beladen met vijf ruiten meteen gekeperd vrijkwartier(Egmond).

Hier leyt begraven Maerten Dricken van Egmondt is gestorven op den vierden Augustus int jaer ons Heeren anno 1613. (Misschien behooren deze Eg monden tot de familie bedoeld in de Wapenheraut 1902 blz. 126.)

Buiten liggen ook eenige zerken o.a.:

19. B. M. E. Sicherer Smit 19 Sept. 1881. DieLiebewaehret ewiglich.

20. C. R. Bentfort van Valkenburg geb. 7feby. 1807overl. 30 Mei 1861.

21. Lucie de Quay.

22. J. J. van Schilfgaarden. (Zij is daar echter niet begraven.)

23. Elisabeth Wilhelmina Stenfert Kroese overl. 11 Sept. 1882.

24. Johanna Cornelia van Loon overleden 13 Mei 1878 echtgenoote vanj. vanWijngaarden overleden 21 Januari 1881.

Sluiten