Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Zuid Beyerland.

Op het hek leest men het jaartal 1781. In den toren 1679 en daarboven op een steen:

Desen toorn gehecht aan de kercke in den jaare 1696 volgens resolutie van de Regeerende regenten en kerckmr. Pieter Boom.

In den buitenmuur der kerk aan de straatzijde leest men op twee steenen:

1. Den 8Meii 1678en een, leidt Aeriaentie Claes de Wilde deesen eersten houcksteen.

2. Den 8 Meii 1678 en een, leidt Hinderickis Willemse Boender desen eersten houcksteen.

In de kerk leest men de volgende grafschriften:

1. Hier leyt begraven Pieter Qijsbertse Dane in sijn leven alhier geweest schoolmeester out 40 jaer sterft den 21 November

1679 ende sijn huisvrouw Aeriens out .. jaer sterft den

ember 1679.

2. Hier leyt begraven Trintie Leenders huisvrou van Claes Wilmse de Wilde out 48 jaer sterf den .. April ao

Hier leyt begraven Marijtie Cornelis van Driel huisvrou van Claes Willimse de Wilde out 50 jaer stuerf den 8 (?) Januwary 1694.

3. Hier leyt begraven Ary Basteiaensen van der Eyck out 30 jaer sterft den 16 December 1684 met sijn 3 kinderen Bastiaen Ariense van der Eyck out 5 weken sterft den 30 October 1680. Cornelis Ariense van der Eyck out 7 weken sterft 25 Mey 1682. Ariaentie Ariense van der Eyck out 5 weken sterft den 16 Yuly 1685.

4. Hier leyt begraven Aert Cornelisse van Luchtenburch out 40 jaer sterft den 4en Desember anno 1-679 ende sirn soontie Cornelis Aertse van Luchtenburch out 9 weken en 3 dagen sterft den 11 October anno 1679. Hier leyt begraven Jost Cornelisse van der Burgh huisman van Aeriaentie ...is Acker out 36 jaer stuerf den 5 Maert anno 1690.

Sluiten