Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. EPILOOG VAN DEN RÉGISSEUR

Dames en Heeren, Nu het scherm is gevallen nog een enkel woord. <— Mocht u het vorige eenigszins hebben beziggehouden, dan zult u wellicht nog iets beter begrijpen, waarom wij ditmaal den vorm gekozenhebben eener letterkundige operette voor dit romantisch, en ietwat onwaarschijnlijk verhaal. — Men zegt tegenwoordig, dat men niet meer zoo het dagelijksche moet behandelen, met zijn gewoonten en te verdedigen levensaspecten, waaromtrent wij kennis hebben genomen door de realistische en psychologische literatuur. Er moet wat voetlicht bij, in onzen tijd, misschien omdat wij allen, heroen in miniatuur, voor ons zelf onze kleine zielelevens interessant maken, door ze te spelen voor het voetlicht van onze eigen opgewondenheid. Wie een literaire schets schrijft, krijgt van de nuchter-spiedenden ten antwoord: het is niet zoo erg, als ge doet voorkomen, maar in een operette heeft het sentimen-

115

Sluiten