Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

routine, en wat opgedane ervarings-wetenschap. Zij maakten zich meester van hét tooneel. Allerbedroevigst waren — en zijn — de resultaten. Aan den eenen kant betoogen de theoretici, en expérimenteeren eindeloos van 't eene isme naar het andere, zoekend den steen der wijzen, zonder te weten, dat die met elke poging meer ver* gruizeld wordt. En aan den anderen kant staan de professionals, de menschen, die van hun kunst een „zaakje" hebben gemaakt; die een stuk niet waardeeren, maar wegen, die een acteur taxeeren naarmate van „inbreng" zijner rollen. Zeker, het Tooneel is een industrie geworden. Dat doet een oprecht kunstenaarshart veel zeer. 't Gaat als met een geloof, dat in bijgeloof vergaat. Wie jong is, weet, dat hij nog te strjjden heeft, en bindt dan den strijd meteen maar aan. Doch wie op jaren komt, is het vechten moe, en vooral, wanneer hij niet weet, of het einde nog binnen zijn levenslimiet zal vallen; vooral wanneer zijn bouwsel van jaren zorg er mee op 't spel staat, zal hem de lust mangelen zich te mengen in den roezei, die gerezen is. En in onze dagen, die een jacht maken op den 10

10

Sluiten