Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstenaars bohémiens gebleven, hoewel zij er 't eerste het uiterlijk van aflegden. Een acteur voelt elke verbindtenis wegen op zijn ziel als een zerk, en spartelt uit pure recalcitrantie tegen bij de onbelangrijkste verplichting, die men hem oplegt. De geste van de oprichters van Het Nederlandsch Tooneel, die werkelijk voor een oogenblik den verbrokkelingsgeest had neergeslagen, bleek evenmin van langen duur te kunnen zijn, als vroeger gedane pogingen. In 1879 scheidden de heeren Van Ollefen, Moor en Veltman zich van Het Nederlandsch Tooneel af, om onder een eigen directie te bestreven, wat hen bij Het Nederlandsch Tooneel onbereikbaar toegeschenen had. En bij dit gezelschap nu deed Marietje Vink haar eerste stappen op het Tooneel; gelegenheid om de Tooneelschool te bezoeken bestond er voor haar niet; bovendien had zij nauwelijks voldoende lager onderwijs genoten. En toch was zij in bevoorrechter positie dan menige van heur collegae: zij bezat in Louis Moor, een fijn, beschaafd en ontwikkeld protector die, door een grondige sympathie gestuwd, zijn nichtje op bewonderenswaardige wijze het 20

20

Sluiten