Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exploitatie meegewerkt, want deze waren zelfs vrij gunstig; maar interne haken en oogen maakten een langere samenwerking zéér moeilijk en dus ging men uiteen.

Wat nu? Iedereen in de tooneelwereld — en bij vermoeden ook menigeen daarbuiten — weet, wat het zeggen wil, voor den eersten keer een engagement kwijt te raken, en dat nog vóór men met een nieuw „gedekt" is. Zelfs de verstoktste optimist vertoont bij zulke gelegenheden pessimistische vlekjes — geen wonder dat 't de jonge, pas beginnende actrice héél wee om 't hart Werd bij de gedachte, dat er zoo onverwachts een kink in heur jonge carrière-kabel zou worden geslagen. Maar het Zondagskind kreeg alweer uitkomst.

In Rotterdam had namelijk Het Nederlandsch Tooneel een stedelijke afdeeling opgericht, die er jaren lang heeft bestaan. Het gezelschap Le Gras, van Zuylen en Haspels, dat gevoelige verliezen geleden had, wist zich niet meer staande te houden, en ging ten slotte naar die Rotterdamsche afdeeling over. Het laatste stuk van de zomercampagne, De ambtenaar op reis, had 24

24

Sluiten