Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen, zooals zich begrijpen laat, niet tot overdadige weelde aanleiding gaf.

In deze jaren leerde Marietje den jongen acteur P. D. van Eysden, („Dieck", gelijk hij genoemd werd) kennen, en een verloving volgde spoedig. Maar het huwelijk zou nog eenigen tijd op zich laten wachten, 't Is grappig als men de oude bibliotheek van het Rotterdamsch Tooneel doorsnuffelt, om daar telkens die namen „Mejuffrouw Marie Vink" en „de Hr. Van Eysden"

te lezen en dan opeens — maar eerst veel

later „Mevrouw van Eysden—Vink". „C'est fait", denkt men dan bij zichzelf.

Maar reeds in die dagen was haar verloving met Van Eysden het snoer, waarlangs een nieuwe uitkomst naar haar kwam opklauteren.

De Rotterdamsche afdeeling van Het Nederlandsch Tooneel voelde de noodzaak haar tableau aan te vullen met een jonge actrice — en de roep, die van Marie Vink was uitgegaan, deed sterk de aandacht van den Raad van Beheer op haar vestigen. Deftig — want bij het Nederlandsch tooneel ging alles steeds heel deftig toe

deftig kwamen de heer Browne van Streef-

28

28

Sluiten