Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Een enkel woord over de prijzen. Met een wijziging van het bekende spreekwoord, kan men hier zeggen: „II faut juger les prix d'après lenrs dates". In het algemeen kan men als regel aannemen, dat de prijzen van voor den oorlog thans verdubbeld moeten worden; voor de werken uitgegeven door de firma's Baillière, Challamel en de „Librairie agricole de la Maison Rustique" zijn zij in onzen Catalogus vermeld volgens de jongste opgaven van den uitgever.

De meeste der in dezen Catalogus genoemde boeken en tijdschriften zijn aanwezig in de Bibliotheek der Landbouwhoogeschool te WageTjiTigan, vanwaar zij uitgeleend kunnen worden, ook buiten Wageningen.

Voor de grondleggende wetenschappen, als wiskunde, natuurkunde, chemie etc, welke — behoudens eenige reeds direct op de landbouwwetenschappen gerichte werken — niet in dezen catalogus zijn opgenomen, raadplege men dien van Prof. Barrau.

Sluiten