Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liszt's muzikaal oeuvre omvat 1233 werken, waarvan er 1122 gedrukt zijn: 649 origineelen (waaronder begrepen ook de be* werkingen, die Liszt zelf er van maakte voor andere zetting en voor andere mstrümenten), en 471 transcripties (van muziek van andere componisten). Wij vinden de vrijwel volledige op* somming, in chronologische volgorde geschikt, in Lina Ramann's Liszt*biographie; en een volledige catalogus met een „themati* sche^Verzeichnis" publiceerden Liszt's muziekuitgevers Breit* kopf en HarteL

Liszt's klaviermuziek besprekend, dat vrijwel het grootste deel van zijn oeuvre beslaat, moeten wij, wegens het bestek van dit boek, met korte algemeene beschouwingen volstaan.

Liszt heeft de groote virtuozen*stijl der klaviercompositie in* gewijd, bezegeld en tegelijk afgesloten. Ik spreek hier niet van de invloeden, die tot Debussy, Ravel en de moderne compo* nisten doorgaan, ik bedoel den stijl der klaviercompositie zooals die geboren is onder Liszt's handen, de handen van den vir* tuoos, die het voordeel van zijn instrument door en door kende *) en tegelijk uit de kennis der praktijk een doelmatige uitvoerbaarheid in de effectvolle schrijfwijze voor klavier over bracht, zoodat Liszt's klaviermuziek, voor het oog vaak zoo verbijsterend vol noten, zooveel speelbaarder is dan zij er uit* ziet door de centrale geordendheid en de balanceerende even* wichtigheid der bewegingen, haar uiterst pianistische notee* ring, daar een door de natuur gecontroleerd inzicht de passages en grepen steeds volgens de natuurlijke aanleg over beide handen verdeelt en hen toelaat de klankenbeelden met deze passages en grepen geheel te omspannen. (Dit doelmatig*effect* volle is het ook, wat de groote vitale gemoederen onder de hedendaagsche pianisten nog steeds tot het spelen van Liszt's muziek aantrekt).

Onder het deel van Liszt's pianistisch oeuvre, dat naar zijn geaardheid samenvalt met zijn pianistische werkzaamheid als virtuoos, moeten wij in de eerste plaats de tallooze paraphra* sen, transcripties en fantasieën op opera*melodieën en op muziek van anderen rangschikken. Verder zijn technisch op* gezette werken, zooals de Paganini*étuden, zijn twaalf JEtudes d'exécution transcendante", enz.

Doch ook zijn waarlijk scheppend oeuvre, zooals de „Années de pèlerinage", de B*moll sonate, de beide concerten voor kla*

i) Onze tijd mag misschien meenen, dat Liszt het klavier, door er de uiterste expansie van te eischen, vaak tot een orkest-instrument heeft „verkracht", gezien naast kmvierpoëeten als Chopin en Debussy, het is zeker dat niemand de effecten van zijn instrument beter heeft gekend voor de sonore ontvouwingén der melodie, voor de dynamische stijgingen door middel van de chromatische spanningen en voor het doelmatige contrast van licht en donker.

119

119

Sluiten