Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tje — was de verwijdering tusschen Herbert en haar ontstaan.

Zn had niet anders gekund, dan heel haar eigen leven volledig instellen op de belangen van het kind; 41 wat de ijverige verpleegster leerde, had ze eiken dag met pijnlijke, rustelooze nauwgezetheid volbracht; als eenmachtbuiten-haarzelve, een drang, sterker dan eenig ander gevoelen, werd haar de behoefte om met het kind bezig te zijn; onrust dreef haar naar huis wanneer Herbert haar met veel moeite had overgehaald tot een wandeling; bij de kleinste gezondheidsstoornis zocht ze angstig naar een verzuim bij zichzelf: of ze de fleschjes wel goed had uitgekookt, of het kruikje wel warm was geweest, en de dagen, waarop het kind gewogen moest, had ze met een bonzend hart en zenuw-klamme handen geloopen, en door een ongunstige uitkomst was ze dagenlang van streek geweest. Wel had ze, in het begin, met stagen goeden wil getracht Herbert, ondanks al haar nieuwe plichten, evenveel zorg en toe wij ding als vroeger te geven, ze draafde en sloofde om de kamer netjes te hebben wanneer hij thuiskwam, om klaar te maken wat hij graag at; maar ze kon 't niet helpen wanneer Jopie onder 't eten huilde en ze telkens op moest staan, dat ze 's avonds, wanneer hij haar wat voorlas, zat te knikkebollen over 't verstelwerk, en wanneer ze 's nachts wel tienmaal 't schreiende kind had gesust, verweet hij haar den volgen-

21

Sluiten